جستجوی ملک

یک خوابه برج سینپاش
82 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

فروخته شد

480,000لیر
خرید خانه یکخوابه اقساطی ترکیه
3 سال پیش
افشین خادمیان
81 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

اقساطی

برای فروش

فروخته شد

650,000لیر
آپارتمان یک خوابه آلتین اوران آنکارا
3 سال پیش
80 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب
1 حمام
1 پارکینگ

برای فروش

فروخته شد

450000 450,000لیر / 600000
1 2 7