جستجوی ملک

آپارتمان سه خوابه
85 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

330,000لیر
آپارتمان دو خوابه
85 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

299,000لیر
آپارتمان 3 خوابه
105 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

258,000لیر
آپارتمان 4 خوابه
150 m<sup>2</sup>
4 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

195,000لیر