جستجوی ملک

ویلا تریبلکس 5 خوابه نوساز
300 m<sup>2</sup>
5 اتاق خواب

برای فروش

1,725,000لیر
آپارتمان سه خوابه موقعیت عالی
120 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب

برای فروش

460,000لیر
آپارتمان یک خوابه لوکس داخل شهرک
50 m<sup>2</sup>
1 اتاق خواب

برای فروش

فروخته شد

470,000لیر
آپارتمان دوخوابه دوبلکس
101 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب

برای فروش

فروخته شد

434,900لیر
آپارتمان سه خوابه
85 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

330,000لیر
آپارتمان سه خوابه
100 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

320,000لیر
آپارتمان سه خوابه
100 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

320,000لیر
آپارتمان سه خوابه
150 m<sup>2</sup>
3 اتاق خواب
2 حمام

برای فروش

299,000لیر
آپارتمان دو خوابه
85 m<sup>2</sup>
2 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

299,000لیر